ОБЩИ УСЛОВИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

Лични Данни
Защита на личните данни - Лед  Лайт  Про ЕООД

Тази Декларация за поверителност съобразена с Европейския Регламент 2016/679 (GDRP), описва видовете лични и не-лична информация, която събираме на Електронния магазин www.LedWhitePro.com Ние декларираме че всички лични данни (по-нататък също „данни“) се считат за строго поверителни и за тях се спазват всички приложими законови разпоредби в областта на защитата на личните данни. Безопасността на вашите лични данни е наш приоритет. Затова обръщаме необходимото внимание как използваме тази информация и на кого и при какви обстоятелства може да го разкрие. Чрез използването на сайта вие се съгласявате с условията на тази Декларация за поверителност. Ако не сте съгласни с политиката, моля не използвайте този сайт. 

Тъй като ние искаме да се демонстрира ангажимент към вашите лични данни, ние искаме да ви уведомим за: 
Каква лична информация от вас е събрана чрез този уеб сайт; 
Кой събира информацията; 
Как се използва информацията; 
С кого може да се споделя информацията; 
Какви възможности имате по отношение на събиране, използване и разпространение на информацията; 
Вида на процедурите за сигурност, които са на място, за да ви защитят от загуба, злоупотреба или промяна на информация под наш контрол; и  Как можете да коригирате неточности в информацията, която събираме. 
1.   Лични данни и тяхната обработка

1.1.  Категории на личните данни

Събираме различни данни в зависимост от това, какви наши услуги използвате.

Ако купувате при нас, ние събираме:

 • Име и данни за контакт. Име и фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, адрес за фактуриране, телефонен номер, банкова сметка
 • Демографски данни. Данни за пол, дата на раждане, държава и предпочитан език.
 • Данни, произтичащи от действащия договор – закупени продукти, потребителски сегмент, обем на предоставените услуги
 • Данни за регистриран вход. Входни имена и пароли. Нямаме достъп към действителната парола.

Ако получавате маркетингови съобщения от нас, ние събираме:

 • Име и данни за контакт – имейл адрес и име.
 • Демографски данни – държава, посочване на пола.

Обработваме също следните лични данни:

 • Данни за комуникация между www.LedWhitePro.com и клиента
 • Записи с поведението на интернет страниците, управлявани от www.LedWhitePro.com 

1.2.  Цели за обработката на личните данни:

 • Предоставяне на услуги и тяхното подобряване. Ние обработваме вашите лични данни, за да осигурим предлаганите услуги и да ги подобряваме с цел вашето удовлетворение. Конкретно тук са включени:
  • Обработка на поръчки за стоки или услуги, направени независимо дали от нашата интернет страница, мобилни приложения или по телефона. Правно основание тук е необходимостта за изпълнение на договора за продажба, а при избрани данни - за изпълнение на правните задължения (напр. счетоводни документи).
  • Уведомяване за наличност на стока. В случай, че поискате следене наличността на стока, ние обработваме вашите лични данни на основание вашето съгласие.
  • Грижа за клиента. За осигуряване обслужване на клиентите и елиминиране на възможни проблеми при изпълнение на договора за продажба ,ние обработваме вашите лични данни на основание необходимото изпълнение на тези договори.
  • Комуникация. Събраните данни използваме с цел общуването с вас и неговото индивидуално адаптиране. Можем да се свържем с вас по телефона, чрез електронна поща, с приложението или под друга форма, за да ви припомним, че имате стока в онлайн кошницата, да ви помогнем със завършването на вашата поръчка, да ви информираме за актуалното състояние на вашата молба, поръчка или рекламация или за да получим от Вас друга информация за нея или да ви предупредим, че трябва да предприемете действие за поддържане на активен статус на вашия акаунт. 
  • Подобряване на услугите. Използваме данните за непрекъснато подобряване на нашите услуги и система, включително създаване на нови функции, и едновременно с цел да направим информативни решения, използвайки обобщен анализ и бизнес проучване, всичко това на основание  нашия законен интерес произтичащ от свободата на бизнеса и състоящ се в необходимостта за подобряване на предоставяните услуги с цел успех при икономическата конкуренция. За да осигурим достатъчна защита на вашите права и интереси, ние ползваме с цел подобряване, личните данни в анонимна форма.
 • Защита, безопасност и решаване на спорове.  Можем да обработваме данните поради законен интерес, който се състои в осигуряване на защита и безопасност на нашите системи и нашите клиенти, за откриване и предотвратяване на измами, разрешаване на спорове и прилагане на нашите споразумения на основание законен интерес.
 • Маркетингови предложения.
  • Информационен бюлетин в имейла (търговско съобщение)
   • Изпращаме ви търговски съобщения за подобни продукти на тези, които сте закупили.
   • Вие можете винаги да прекратите тези търговски съобщения чрез използване на линка за прекратяване, който ще намерите във всеки имейл. За прекратяване на абонамента можете също да се свържете с отдела за грижа за клиента или администратора за защита на личните данни.
   • В случай, че прекратите абонамента на търговските съобщения, в последствие ние няма да използваме вашите електронни контакти за тази цел. Ще започнем отново да ги ползваме, ако се регистрирате или изрично го поискате.
  • Маркетинговите предложения, които ви се показват, могат да бъдат избрани въз основа на друга информация, която сме придобили за Вас в течение на времето от контактните данни, демографските данни, от отметките и данните за използваните наши продукти и уеб сайта (бисквитки, IP адрес, данни предоставени от вашия браузър, данни за кликвания, изобразените търговски съобщения, посещавани продукти). Не извършваме пълно автоматизирана обработка, която за вас би имала правни последици.
  • Ако не сте наш клиент, обработваме на основание вашето съгласие.
  • Имате право по всяко време безплатно да направите възражение срещу такава обработка. Данните за контакт са посочени в края на този документ.
 • Обработка на бисквитки от уеб сайта управляван от www.LedWhitePro.com
  • В случай, че в своя уеб браузър имате разрешени бисквитки, обработваме записите за поведение от бисквитките, разположени на уеб сайта, управляван от www.LedWhitePro.com, с цел осигуряване на по-добро функциониране на уеб сайта www.LedWhitePro.com и с цел интернет реклама на www.LedWhitePro.com. Повече информация ще намерите в отделен раздел на този документ. 

1.3.  Предоставяне на личните данни на трети страни

Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица или посреднически страни само тогава, ако е необходимо в рамките на изпълнение на договора за продажба, въз основа на законен интерес, или ако предварително сте дали съгласие за това.

 • a) на дъщерните дружества и организации за обработка на основание изпълнение на договора за продажба за изпълнение на вътрешни процеси и прилагане
 • b) на компании, издаващи кредитни карти, предоставящи платежни услуги с цел обработка на плащания и банки на основата на вашата поръчка, изпълнението на договора за продажба
 • c) на доставчици и куриерски фирми с цел доставка на поръчаните от вас продукти или услуги и решаване на рекламации, включително отказ от договора
 • d) на наши партньори, в програми за лоялност, в които участвате
 • e) на други доставчици на услуги, на трети страни, участващи в обработката на данни;
 • f) на трети страни, напр. законни представители, съдилища с цел събиране на вземания или сключване на различни договори с вас;
 • g) държавни органи (напр. полиция, национална агенция приходи)
 • h) на трети страни, провеждащи проучвания сред клиенти

Ако третите страни използват данните в рамките на техния законен интерес, администраторът не носи отговорност за тази обработка. Тази обработката се управлява от принципите за обработката на личните данни на съответните компании и личности. 

2.   Клиентски акаунт и покупка без регистрация

 • 2.1 В рамките регистрация на потребител ние ви откриваме клиентски акаунт, който е защитен с парола. В рамките на клиентския акаунт получавате пряк достъп до своите данни, включително тяхното редактиране и така можете да виждате както своите лични данни за завършени, така и незавършени поръчки и да променяте абонамента за информационния бюлетин. Чрез клиентския акаунт можете също да управлявате своите лични данни и изпращането на информационния бюлетин.
 • 2.2  Ако не желаете да откриете клиентски акаунт за извършена покупка, вие можете също да пазарувате в нашия електронен магазин без регистрация, т.е. без да сте член.
 • 2.3 Имате право да прекратите акаунта си съгласно съответните Общи условия.

3.   Защита на личните данни и срок на съхраняване

3.1.  Защита на личните данни

 • a) Вашите лични данни се предават към нас в кодиран вид. Ние използваме системата за кодиране SSL (secure socket layer). На нашия сайт и останалите системи ние поддържаме технически и организационни мерки срещу загуба и унищожаване на вашите данни, срещу достъп на неупълномощени лица до вашите данни, тяхното изменение или разпространение.
 • b) От нашите организации за обработка ние изискваме доказване на съответствие на техните системи с нарежданията на GDPR (Общ регламент относно защита на данните).
 • c) Достъпът до вашия клиентски акаунт е възможен само след задаване на вашата лична парола. В този контекст искаме да обърнете внимание, че не трябва да споделяте вашите данни за достъп на трети лица и след завършване на вашата дейност в клиентския акаунт трябва винаги да затворите прозореца на своя уеб браузър, особено тогава, когато ползвате компютъра заедно с други потребители. www.LedWhitePro.com не носи отговорност за злоупотреби с използваните пароли, освен ако тази ситуация не е пряко причинена от www.LedWhitePro.com.

3.2.  Срок на обработка

Обработка и съхранение на личните данни

 • за време, безусловно необходимо за обезпечаване на всички права и задължения, произтичащи от договора за продажба, т.е. за времето на поръчката и гаранционния срок
 • 1 година след края на гаранционния срок с цел разрешаване на потенциални спорове
 • за времето, през което е www.LedWhitePro.com като администратор задължен да ги съхранява според общо задължителните правни наредби. Счетоводните документи, напр. фактури издадени от www.LedWhitePro.com се архивират в съответствие със закона за период от 10 години от издаването им.
 • Съгласието за уведомяване за наличност на стока остава в сила до изпращане на информация за наличност, но най-дълго за срок до 1 година или до неговото отменяне.
 • Съгласието за маркетинговите предложения е валидно в срок до 4 години или до отменяне
 • Преглед от 6 години
 • Помогнете ни за следващите 10 години
 • Комуникация за 2 години
 • Конкурси за 1 година

В останалите случаи времето за обработка се определя от целта за обработка или е зададена от законовите изисквания в областта на защита на личните данни.

4.   Права на субектите, предоставящи данни

 • a) Ако обработваме вашите лични данни, вие можете по всяко време да поискате безплатна информация за обработката на своите лични данни.
 • b) В случай, че считате, че извършваме обработката на личните данни в противоречие със защитата на вашите лични данни и законовите условия за защита на личните данни, можете да изисквате обяснение, да изисквате отстранение на така възникналото състояние, или можете да изисквате извършване на поправка, допълнение, заличаване на личните данни или блокиране на личните данни.
 • c) Също така, вие имате право по всяко време да се обърнете със своя молба към длъжностното лице за защита на личните данни или към Комисията за защита на личните данни.
 • d) По всяко време можете да оттеглите своето съгласие за обработка на личните данни. Ако оттеглите съгласието си за обработка на личните данни, вашите лични данни ще бъдат заличени или заменени с анонимни; това обаче не се отнася за личните данни, които са необходими на www.LedWhitePro.com за изпълнение на законови задължения (напр. реализиране на вече направена поръчка) или за защита на собствените законни интереси. Унищожаването на личните данни ще настъпи и в случай, че личните данни не са необходими за поставената цел или съхраняването на вашите данни е недопустимо с други основания, предвидени в закона.

5.   Уеб страница

5.1.  Бисквитки

Нашият сайт ползва т.н. бисквитки, за да бъде нашето предложение за вас релевантно, интересно и потребителски удобно. Бисквитките са малки текстови файлове, които са запаметени във вашия компютър, смартфона или друго устройство, което се използва от вашия уеб браузър. Бисквитките използваме напр. за:

 • правилното функциониране на кошницата, за да завършите своята поръчка възможно най-лесно
 • запомняне на вашите входни данни, така че не се налага отново да ги въвеждате
 • възможно най-добро приспособяване на нашия сайт към вашите изисквания чрез мониторинг на присъствието, вашето движение по сайта и използваните функции
 • получаване на информации за следене на реклами, защото не можем да ви предлагаме реклама за стока, към която нямате интерес

Някои бисквитки могат да събират информация, която в последствие се използва от трети страни и която напр. пряко поддържа нашите рекламни дейности (т.н. “бисквитки на трета страна“). Например информация за закупените продукти от нашия сайт може да се изобрази от рекламна агенция в рамките на изобразяване и приспособяване на интернет рекламните банери, върху изображението на избраните от вас страници. Не е възможно да бъдете идентифицирани от тези данни. 

5.2.  Използване на бисквитки

Бисквитките, ползвани на нашия сайт, могат да се разделят на два основни типа. Краткотрайните т.н. „session cookie“ се изтриват веднага след завършване на посещението на нашия сайт. Дълготрайните т.е. „persistent cookie“, остават съхранени във вашето устройство много по-дълго или докато ръчно не ги отстраните (времето за оставане на файловете на бисквитките във вашето устройство зависи от самите бисквитки и настройката на вашия браузър).

Бисквитките също могат да бъдат разделени според тяхната функционалност на:

 • аналитични, които ни помагат да подобрим потребителския комфорт на нашия сайт с това, че разбираме, как потребителите го ползват
 • конверсионни, които ни позволяват анализиране на ефективността на различни канали за продажба
 • tracking (проследяващи), които в комбинация с конверсионните помагат за анализиране на ефективността на различни канали за продажба
 • за повторен маркетинг, които ползваме за персонализиране на съдържанието на рекламите и тяхното правилно насочване
 • сесийни, които са от съществено значение за функционалността на сайта

5.3.  Забраняване на бисквитките

Настройката за използване на файловете на бисквитките е част от вашия интернет браузър. Повечето браузъри автоматично приемат по подразбиране файловете на бисквитките. Файловете на бисквитките могат да бъдат забранени или ограничени във вашия браузър по избрани от вас типове.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на следните уеб страници или друга документация на интернет браузърите:

Ефективен инструмент за управление на бисквитките се предлага също на сайта http://www.youronlinechoices.com/bg/

5.4.  Връзки

Нашият сайт съдържа връзки към други уеб сайтове, които са практични и съдържат информация. Моля, обърнете внимание, че тези сайтове могат да бъдат притежавани и управлявани от други компании и организации и имат други принципи за сигурност и защита на личните данни. Нашето дружество няма никакъв контрол и не носи никаква отговорност за каквато и да било информация, материали, продукти или услуги, съдържащи се или достъпни посредством тези уеб сайтове. 

6.   Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси, коментари и запитвания относно тези Принципи, не се колебайте да се свържете с нас на адреса или телефона за връзка, посочени в долната част на тези Принципи или чрез имейл адрес [email protected]

Грижа за клиента:  0887 97 16 71 

7.   Валидност

Тези Принципи за защита на личните данни влизат в сила от 01.05.2018 година.

Събиране на информация 

Лична информация 
Ние събираме лична информация от вас, която вие ни предоставяте, включително чрез: (1) регистриране на Сайта; (2) регистриране  на поръчка; (3) се регистрирате за нашия бюлетин; (4) се свържете с нас; или (5), участващи в промоция или проучване на сайта. Тази информация може да включва, например, вашето име, имейл адрес, адрес, телефонен номер, дата на раждане и информация за кредитни карти. Може да комбинираме информацията, която сме събрали от вас с информация, която получаваме за вас от други източници, като например адресни услуги.

Не-Лична информация 
Когато посетите сайтът, ние може да събираме определена не-лично-идентифицираща информация от вас, включително вашия IP адрес, тип на браузъра, операционна система и името на домейна, от който сте влезли в сайта. В допълнение, ние може да събираме информация за вашето сърфиране поведение, като датата и часът, когато посетите сайта, областите или страниците на сайта, който посещавате, размерът на времето, което прекарвате в гледане на сайта, колко пъти ще се върнете до Сайта и други данни, търсачки. 

Ние може да използваме бисквитки, за да се събере не-лична информация, описана по-горе. Бисквитката представлява малък текстов файл, който се съхранява на вашия компютър, когато влезете в сайта. Ние можем да използваме бисквитки, за да: (1) да ви позволи да използвате сайта без да се налага отново да въведете потребителското си име и парола; (2) да се засилят или персонализирате вашето ползване на сайта и търговски опит; (3) да следи използването на сайта; (4) управление на мястото; и (5) да се подобри Сайта и нашите продукти и услуги. Вие сте свободни да откажете бисквитките (неучастие Out), но по този начин, може да не сте в състояние да използвате определени функции на сайта. Проверете менюто "Помощ" на вашия браузър, за да научите как да промените предпочитанията си за бисквитките. 

Ние може да използваме уеб маяци на Сайта, в нашите имейли и в нашите реклами на други сайтове. Уеб сигналите са малки графични изображения, които се използват за събиране на информация за вашето посещение на сайта, като например страниците, които разглеждате и функциите, които използвате, както и информация за това дали сте открит и / или да действат по един от нашите имейли или реклами. Ние може да събират URL адреса на уеб сайта, които сте посетили непосредствено преди да дойде в Сайта. Уеб маяци ни помагат да се анализира поведението на нашите посетители на сайта "и измерване на ефективността на сайта и нашата реклама. Ние може да работи с доставчици на услуги, които ни помагат да следите, да събира и анализира тази информация. 
  Ние може да използваме рекламни компании от трети страни, които използват технологии за проследяване, за да служим на реклама в интернет. Тези компании могат да събират анонимна информация за вашите посещения в сайта и други сайтове и взаимодействието си с нашата реклама и други средства за комуникация. 

Използване на информация 
Ние може да използваме информацията, която събираме от и за вас за някоя от следните цели: (1) да изпълни вашите заявки за продукти; (2), за да отговори на Вашите запитвания; (3), за да се свържем с вас с актуализации на сайта, бюлетини и други информационни и рекламни материали от нас и трета пазарна страна на оферти от нашите доверени партньори; (4), за да се свържем с вас, когато е необходимо; (5) да се преразгледа използването и експлоатацията на обекта; (6), за да се решат проблемите със сайта, нашия бизнес или нашите услуги; и (7), за да се защити сигурността или целостта на обекта и нашия бизнес. Можете да изберете да не получавате промоционална имейл от нас, като натиснете "отписване" (неучастие) .

Разкриване на информация 
Ние може да разкрием информация, събрана от и за вас, както следва: (1), за да ни свързани дружества и доставчици на услуги за извършване на бизнес, професионална или техническа функция подкрепа за нас; (2), ако е необходимо,и ако ние вярваме, че е налице нарушение на сайта или Условия за ползване на нашите права или правата на всеки гражданин или на трета страна; (3), за да отговорим на съдебен процес и предоставяне на информация на правоохранителните органи или във връзка с разследване по въпроси, свързани с обществената безопасност, както е позволено от закона, или по друг начин, както се изисква по закон; и (4) в случай, че нашата компания или по същество всички от тези активи са придобити, вашата лична информация може да бъде един от прехвърлените активи. Ние също може да разкрием вашата лична информация с вашето изрично съгласие. Можем да споделим част, не-лична информация за потребителите на сайта с трети страни. 

Моля, имайте предвид, че всяка лична информация, която вие доброволно предоставите за публикуване на сайта (примерно в коментарите на продукт) става публично достъпна и може да бъде събирана и използвана от други. 

Достъп до вашите лични данни 
Можете да получите достъп до вашата лична информация, като влезете в профила си. От там можете да коригирате или променя информацията си. 

Съдружници 
Ние може да създадем една или повече партньорски програми. Партньорска програма позволява на други уеб сайтове да печелят пари чрез свързване на клиенти към нашия сайт от техните сайтове. Тези филиали могат да имат достъп до данни само за броя на сделките и в резултат от тях придобитите доходи. Те нямат достъп до личните данни на нашите клиенти. 
 
  Сайтове за оценка, маркетинг и промоции 
Ние може да възложим на трети страни да съдействат за предоставяне на услуги за оценка на Website, маркетинг, обработка на поръчките, реализация и спедиторски услуги, както и за обслужване на клиенти. Ние може да ангажираме трети лица за предоставяне на услуги, като например защита от измама и намаляване на кредитния риск, продукт за персонализиране, анализ на данни и изчистване на данни. Тези трети страни ще имат достъп само до информация, която е необходима и ще се изисква да не използват никаква лична информация за целта, различня от предоставянето на такива услуги. 
 
Сигурност 
Взели сме определени физически, електронни, договорни, и управленски мерки за защита и сигурност на информацията, която събираме от посетителите на сайта. Ние използваме Secure Socket Layer (SSL) технология за криптиране за защита на вашата лична информация. Единственият път, когато се изисква да се регистрирате на интернет страницата е, когато правите покупка. На страницата на касата, ще бъдете помолени да получите достъп до съществуващия си профил или да създадете нов. Притежателите на съществуващ профил ще получат подкана за тяхното потребителско име и парола. Тази парола е за ваша защита. Ако не разполагате с парола, има линк към инструкции за да получите своята парола. 

Сайтове на трети лица 
Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове на трети страни, които могат да имат политика за поверителност, която се различава от нашата. Ние не носим отговорни за дейностите и практиките, които се случват на тези сайтове. Съответно, ние препоръчваме да прегледате политиката за конфиденциалност публикувана на всеки сайт, който можете да получите достъп чрез Сайта.

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно настоящата Декларация за поверителност, се свържете с нас на [email protected]

                        ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ!  
1. Гаранция не се нарушава при монтаж в неоторизиран сервиз!
2. За да важат гаранционните условия трябва да се запази, ДОКУМЕНТ ЗА ПЛАЩАНЕ КОЙТО СЕ ПРЕДОСТАВЯ ОТ КУРИЕРА (ЗА Пощенският Паричен Превод) и гаранционната карта!
3.Гаранцията на продуктите НЕ се признава,  при нарушаване на оригиналния вид на продуктите.
3. Не трябва да бъде нарушена опаковката на продукта!
За повече информация можете да се свържете с нашите любезни оператори на телефон :0887 97 16 71
Благодарим ви,че използвате нашите продукти www.LedWhitePro.com

                 ПРАВО НА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ - ПО ЗАКОН 14 ДНИ СЛЕД ЗАКУПУВАНЕТО МУ !

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ГАРАНЦИОННИТЕ УСЛОВИЯ И ПРВО НА ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ : http://www.ledwhitepro.com/bg-%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8.html

При покупка в сайта се съгласявате с условията посочени по горе!